Okolí

Františkovy Lázně

Přírodní léčivá voda
- 20 léčivých minerálních pramenů
- průměrná teplota od 9 do 11 °C
- obsah rozpuštěného CO2 a přírodních minerálních látek
- střední až silná mineralizace

Využití
- pitná kúra
- uhličité koupele
- irigace
- inhalace
GOLF CLUB KYNŽVART

V kraji zaslíbeném harmonii, klidu
a odpočinku bylo na jaře 2010 znormováno
hřiště, které bude jistě patřit mezi nejkrásnější.

Falešná skromnost zde není namístě,
protože golfové hřiště Kynžvart má k výsadnímu postavení
mezi českým a moravskými hřišti objektivní předpoklady.

www.golfkynzvart.cz
AUTO MOTO MUZEUM Františkovy Lázně

Srdečně Vás zveme na výstavu 30 exponátů
hstorických automobilů a motocyklů značek
TATRA, ŠKODA, MERCEDES, JAWA ...

Otevřeno od konce března
denně od 10:00 - 20:00 hodin
v kolonádě Solného a Lučního pramene.
(100 m od AQUAFORA vedle Císařských lázní)

Výletní Frantovláček
V roce 2009 zahájila společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. provoz autovláčku
ve Františkových Lázních. Tzv. "Frantovláček" jezdí na těchto trasách:
  1. Bohemia - Centrum: odjezdy 9:30, 12:10, 15:25 h.,
    opačný směr Centrum - Bohemia: odjezdy 11:40, 15:00, 17:10 h.
  2. Centrum - městský okruh - Centrum: odjezdy 9:55, 11:15, 12.35, 14:30, 15:50 h.
  3. Zátiší (Hotel Luisa) - Centrum: odjezdy v 10:50, 14:00, 16:40 h.,
    opačný směr Centrum - Zátiší (Hotel Luisa): odjezdy 10:20, 13:00, 16:15 h.
Ceník jízdného
Dospělí: 60 Kč Děti: 30 Kč

Výletní Mikrovláček
Od dubna do října jezdí na trase Františkovy Lázně - MILANO - AMERIKA výletní mikrovláček.

Hudební altánek
Ve spodní části Městských sadů, nedaleko Stanislavova pramena se nachází Hudební altánek. Za příznivého počasí převážně v letních měsících se zde v odpoledních hodinách pořádájí koncerty vážné hudby.

Aquaforum Františkovy Lázně
Příjemně teplá voda v bazénech, vířivkách i v tobogánu v Aquaforu – světě vody a relaxace ve Františkových Lázních vás pohladí po duši a po těle nezávisle na rozmarech počasí. Objevte překrásný vodní svět.

Divadlo Boženy Němcové
Nejstarší františkolázeňské divadlo byla upravená hospodářská budova, která stála v prostoru dnešního parkoviště u Společenského domu. Hrála se zde improvizovaná, sezónní představení a první kočovní herci tady vystoupili jižv roce 1808. V roce 1868 si postavili františkolázeňští své první vlastní divadlo v místě toho dnešního. Nová scéna měla velice obsáhlý repertoár a záhy se stala důstojnou součástí lázeňského kulturního života. Ve dvacátých letech 20. stol. přestala stará budova divadla odpovídat novodobým požadavkům a město se rozhodlo ke stavbě nové, reprezentativní scény. Projekt byl zadán profesorovi německé techniky v Praze Arturu Payrovi. Výstavba byla zahájena na podzim roku 1927 a nové divadlo slavnostně otevřeno v následujícím roce. Je to opět technicky moderní stavba s novoklasicistním výrazem a interiérem s dekorativními prvky ve stylu art deco.

Park Amerika - 2 km
Amerika je rozlehlý chovný rybník na ploše téměř 60 ha. Patří do rozlehlé rybniční soustavy rozprostřené ve stejnojmenném lesoparku na okraji Františkových Lázní. Celá oblast s udržovanou sítí lesních cest a odpočívadel slouží především jako relaxační místo pro pacienty a návštěvníky Františkových Lázní. U rybníka je pláž a půjčovna loděk, na břehu byla v roce 1898 postavena ve stylu chebských hrázděných staveb romantická výletní restaurace, výletní atmosféru zpestřuje také malá zoologická zahrada. Celá oblast je zároveň přirozeným biotopem, kde hnízdí velké množství vzácných vodních ptáků.

Historie Františkových Lázní:
Františkovy Lázně byly založeny 27. dubna 1793 jako Ves císaře Františka a v roce 1807 jim byl úředně přiznán název Františkovy Lázně. Pojmenovány jsou podle císaře Františka I., který je považován za jejich zakladatele. Z počátečních venkovských lázní s jedním - Františkovým pramenem, dřevěnou kolonádou, několika lázeňskými domy a Společenským domem se velice rychle staly jedny z nejvyhledávanějších evropských lázní. Původní ulicová vesnice s dnešní Národní třídou v podobě lázeňského korza byla rozšířena o další tři souběžné komunikace a dostala podobu města. Aby se vytvořilo skutečně lázeňské prostředí, obklopili františkolázeňští dnešní historické centrum širokým pásem anglických parků, které měly dát obci podobu zahradního města. Všechny nové ulice pak vedly vždy po obvodu zeleně a vytvořily tak jedno z nejkrásnějších lázeňských míst v Evropě - vytvořily lázně v moři parků a lesoparků. V roce 1865 povýšil císař František Josef I. Františkovy Lázně na město. Po napojení na saskou, bavorskou a českou železniční síť dostávají rozměr lázní světových a v období před 1.světovou válkou, v době největšího rozkvětu, dosahují roční návštěvnosti až 20 000 pacientů a téměř 80 000 tzv. pasantů - lázeňských turistů. Ve společnosti 20. a 30. let minulého století patřilo k dobrému zvyku lépe situovaných vrstev alespoň jednou za rok lázně navštívit. Po druhé světové válce jsou lázně jako celek znárodněny a vzniká jediný velký státní podnik v rozměru města Československé státní lázně a zřídla. Lázně slouží, řečeno v dobové terminologii, pracujícímu lidu a léčí se zde jen nepatrné procento zahraniční klientely. Dobrá úroveň lékařů a zdravotnického personálu zůstává, léčebná zařízení a lázeňské domy se ale pouze inovují a lázně se nerozvíjejí. V roce 1992 jsou Františkovy Lázně vyhlášeny městskou památkovou rezervací a začíná zcela nová kapitola v dějinách města.

Socha malého chlapce s rybou je symbolem Františkových Lázní. Původně parková plastika z roku 1924 od františkolázeňského sochaře Adolfa Mayerla byla přenesena po válce před Společenský dům, kde se s ní s oblibou fotografovaly pacientky. Lázeňský fotograf pan Škarda pro zvýšení popularity Františka vymyslel jednu z nejmilejších legend v Čechách – podle ní každá pacientka, která se dotkne palce levé nohy sochy otěhotní.
Dnes je originál Františka v městském muzeu a jeho stejně navštěvovaná napodobenina před Společenským domem. Obdivováni jsou oba – vy ale mé dámy nezapomeňte na jistotu originálu a navštivte muzeum.


Hrad Seeberg - 7 km
Ostroh, německy zvaný Seeberg, je původně románským ministeriálním hradem z konce 12. století, který byl přestavěn v gotickém a renesančním slohu. Areál se skládá z vlastního hradu a hospodářského předhradí s hospodářskou budovou a barokní stodolou. Hrad tvoří dva samostatné paláce - románský a gotický, které jsou provázány renesančním křídlem s arkádovou chodbou v nádvoří. Prvním historicky doloženým vlastníkem Seebergu bylo město Cheb, kterému Karel IV. v době svého panování potvrdil správu hradu. Po husitských válkách věnoval císař Zikmund hrad za věrné služby svému kancléři a chebskému rodákovi Kašparu Šlikovi. Ten později přenechal hrad chebskému patricijskému rodu Junckerů , po kterých následovalo v seznamu majitelů mnoho dalších hradních pánů z řad místní a cizí šlechty.


Vodní nádrž Skalka na řece Ohři - 4 km
Ohře pramení v Schneebergu v Německu ve nadmořské výšce 752 m, vstupuje u Chebu do Čech a po 300 km ústí u Litoměřic do Labe. Je to známá vodácká řeka, sjízdná již od Chebu, nebo z nedaleké Tršnice. Skalka je údolní nádrž na řece Ohři postavená v šedesátých letech minulého století. Zatopeno bylo údolí o rozloze 385 ha. Betonová hráz s turbínou na obvodu Chebu je vysoká 17 m a v koruně dlouhá 115 m. Hloubka přehrady je až 14 m. Okolí přehrady lemuje rekreační oblast, severní okraj si zachoval ráz skalnatého, romantického Poohří a může sloužit k pěším tůrám jako spojnice mezi Františkovými Lázněmi a Chebem přes Komorní hůrku.


Vodní nádrž Jesenice na řece Odravě - 10 km
Údolní nádrž na řece Odravě vybudovaná v letech 1957-61 pro zajištění užitkové vody v průmyslových oblastech Sokolovska a Chomutovska a jako ochrana před povodněmi. Zemní sypaná hráz je dlouhá 792 m a vysoká 22 m. Vodní plocha měří 745 ha a hloubky je až 18 m. Přehrada je využívána k rekreaci, vodním sportům a sportovnímu rybaření.


Přírodní rezervace SOOS - 5 km
Národní přírodní rezervace Soos je unikátní přírodní rezervace na sever od Frant. Lázní, z větší části na území Skalné. Národní přírodní rezervace Soos byla vyhlášena v roce 1964, její rozloha činí 221 ha. Slovo „Soos“ znamená v egerlandském, tj. chebském německém nářečí „močál“. Naučná, 1,2 km dlouhá, stezka vede po dřevěných chodnících na dně vyschlého slaného jezera, ve kterém ze schránek jezerních řas rozsivek vznikla evropská rarita - tzv. křemelinový štít. Nyní je z jezera vlastně rozlehlé rašeliniště a minerální slatiniště s dozvuky vulkanické činnosti v podobě unikátních tzv. mofet – bahenních sopek, ze kterých vybublává CO2, dále zde vyvěrají minerální prameny, např. Císařský pramen. Díky pozdní vulkanické činnosti, rašelině i dalším vlivům je krajina v této rezervaci jako z jiného světa, těžko se popisuje a rozhodně stojí za vidění, protože podobnou u nás ani jinde ve střední Evropě nenajdete.


Komorní hůrka - 5 km
Komorní hůrka (495 m) je nejmladší sopkou na území Českého masivu a nachází se nedalo měst Cheb a Františkovy Lázně. Sopka vznikla na dně již vysychajícího slaného jezera, které se rozkládalo v dnešní Chebské a Sokolovské pánvi. Vrchol Komorní Hůrky dnes dosahuje výšky 503 m n. m. Naposledy činná byla podle odhadů vědců na počátku čtvrtohor, tedy před milióny let. Doznívající vulkanickou činnost zde připomíná jen oxid uhličitý v podobě mofetů (probublávajících plynů na zlomových liniích). Od roku 1933 je toto území chráněné. Dnes je Komorní hůrka národní přírodní památkou o rozloze 7,1 hektaru. Komorní Hůrka je jednou z nejprobádanějších sopek, známou v celém vědeckém světě. O její slávu se zasloužily desítky vědců, kteří této sopce věnují pozornost více jak 200 let.


Golfové hřiště HAZLOV - 5 km
Hned za německou hranicí Vás v Hazlově u Františkových Lázní čeká sportovně náročné 18-tijamkové golfové hřiště. Bylo otevřeno v roce 2002 v půvabné krajině chráněné přírodní oblasti povodí Ohře. 18 drah mezinárodního standardu bylo v přírodním stavu harmonicky začleněno do krajiny.


Cheb - 5 km
Nejstarší název Chebu vychází z keltského názvu řeky Ohře - Agara, který se mění na latinské Egire a z něj odvozený německý název Eger. Český název Cheb se objevuje v časném středověku a je odvozen od "ohbí řeky" Ohře, která obtéká skalní ostroh v severní části města. Právě na této strategické výšině bylo nalezeno slovanské hradiště z 9. až 11. stol. Původní Slované jsou během 12. století vytlačeni z Chebska silnou německou kolonizací vedenou z Bavorska markraběcím rodem Vohburgů a později vládnoucím císařským rodem Štaufů. Císař Fridrich II. Barbarossa staví v Chebu císařskou falc, která má zdůraznit hraniční, strategický význam Chebu a Chebska. Samotné město se velice rychle mění z původní kupecké osady v blízkosti hradu na jedno z největších evropských středověkých měst. Strategická poloha města na průsečíku dálkových cest z Čech, Bavorska a Saska byla sice zárukou prosperity kraje a města, přinášela však zároveň problém vojensko-strategický.


Zámek Lázně Kynžvart - 20 km
Do dnešní podoby byl zámek Kynžvart přestavěn v letech 1820 - 33 podle návrhu známého vídeňského architekta Pietra Nobileho jako letní rezidence pro knížete Metternicha. Jednalo se o přestavbu staršího renesančního, barokně upraveného zámku, který patřil Mettternichům od roku 1623. Klemens Václav Nepomuk Lothar kníže Metternich zastával funkci rakouského ministra zahraničí a posléze státního kancléře. Na svém oblíbeném zámku vedl řadu diplomatických jednání a Kynžvart navštívilo mnoho významných osobností, mezi jinými také Johann Wolfgang Goethe nebo hrabě Kašpar Šternberk. Rakouský kancléř byl také znám jako sběratel s širokým rozhledem. Soustředil na zámku velké množství uměleckých předmětů, sbíral mince, medaile, zbraně a porcelán. K nejvyhledávanějším patří jeho sbírka kuriozit. Navíc zde založil jednu z největších šlechtických knihoven v Čechách. Součástí zámku je rozlehlý anglický park.


Mariánské Lázně - 35 km
V Mariánských Lázních a okolí vyvěrá na 100 minerálních pramenů s obsahem oxidu uhličitého a minerálních solí, z nichž je zachyceno a využíváno 53 pramenů. Jedná se o studené železnaté kyselky, odlišného chemického složení. K pitným kúrám se používá 6 hlavních pramenů: Křížový, Rudolfův, Karolinin, Lesní a Ambrožův. Mariin pramen, který dal městu název, je vývěr plynu – oxidu uhličitého. Prameny a jejich léčivé účinky byly známy dávno před založením lázní obyvatelům z okolních vesniček.


Waldsassenská basilika - 15 km - Spolková republika Německo
Waldsassen je bavorské město v okrese Tirschenreuth nedaleko od hranic s Českou republikou. V červnu 2005 měl Waldsassen 7483 obyvatel. Ve městě se nachází klášter waldsassenského opatství v barokním stylu. Z Waldsassenu pochází německý fotbalový hráč Dietmar Hamann.
nahoru

                   Copyright  -  Wellness Hotel Ida  |  2011 - 2017 ©                               Sphere card