kombinace obou rašelinových obkladů („A“+“B“) současně