Waldsassenská basilika – 15 km – SRN

Waldsassen je bavorské město v okrese Tirschenreuth nedaleko od hranic s Českou republikou. V červnu 2005 měl Waldsassen 7483 obyvatel. Ve městě se nachází klášter waldsassenského opatství v barokním stylu. Z Waldsassenu pochází německý fotbalový hráč Dietmar Hamann.