Okolí

Historie Františkových Lázní:
Františkovy Lázně byly založeny 27. dubna 1793 jako Ves císaře Františka a v roce 1807
jim byl úředně přiznán název Františkovy Lázně. Pojmenovány jsou podle císaře
Františka I., který je považován za jejich zakladatele. Z počátečních venkovských lázní s jedním –
Františkovým pramenem, dřevěnou kolonádou, několika lázeňskými domy a Společenským domem
se velice rychle staly jedny z nejvyhledávanějších evropských lázní. Aby se vytvořilo skutečně
lázeňské prostředí, obklopili františkolázeňští dnešní historické centrum širokým pásem
anglických parků, které měly dát obci podobu zahradního města. V roce 1865 byly Františkovy Lázně
povýšeny na město. Ve společnosti 20. a 30. let minulého století patřilo k dobrému zvyku
lépe situovaných vrstev alespoň jednou za rok lázně navštívit. Po druhé světové válce
byly lázně jako celek znárodněny. V roce 1992 jsou Františkovy Lázně vyhlášeny městskou
památkovou rezervací a začíná zcela nová kapitola v dějinách města. Socha malého chlapce
s rybou je symbolem Františkových Lázní. Původně parková plastika z roku 1924 od sochaře
Adolfa Mayerla byla přenesena po válce před Společenský dům, kde se s ní s oblibou
fotografovaly pacientky. Lázeňský fotograf pan Škarda pro zvýšení popularity Františka
vymyslel jednu z nejmilejších legend v Čechách – podle ní každá pacientka, která se dotkne
palce levé nohy sochy otěhotní.