Měkké techniky se cíleně zaměřují na ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů a nelze je zaměňovat
s masážními technikami, jak se někteří mylně domnívají. Měkké techniky ovlivňují tyto struktury hlazením, protažením, řasením nebo tlakem.

Měkké techniky se provádí nasucho, bez použití olejů.

Měkké tkáně jsou kůže, podkoží, fascie (vazivová tkáň obalující a chránící většinu orgánů včetně svalů) a svaly.
V ideálním případě jsou pružné a vzájemně pohyblivé. Pokud dojde k omezení jejich pohyblivosti (např. následkem úrazu či přetížení), vyvolávají jednak bolesti, ale mohou také reflexní cestou způsobit různá zdravotní omezení. Techniky měkkých tkání se zaměřují právě na obnovu jejich přirozené pohyblivosti a pružnosti, čímž podporují dobré proudění krve a lymfy, kvalitní zásobování kyslíkem a živinami a odvod zplodin metabolismu.