Hrad Seeberg – 7 km

Ostroh, německy zvaný Seeberg, je původně románským ministeriálním hradem z konce 12. století, který byl přestavěn v gotickém a renesančním slohu. Areál se skládá z vlastního hradu a hospodářského předhradí s hospodářskou budovou a barokní stodolou. Hrad tvoří dva samostatné paláce – románský a gotický, které jsou provázány renesančním křídlem s arkádovou chodbou v nádvoří. Prvním historicky doloženým vlastníkem Seebergu bylo město Cheb, kterému Karel IV. v době svého panování potvrdil správu hradu. Po husitských válkách věnoval císař Zikmund hrad za věrné služby svému kancléři a chebskému rodákovi Kašparu Šlikovi. Ten později přenechal hrad chebskému patricijskému rodu Junckerů , po kterých následovalo v seznamu majitelů mnoho dalších hradních pánů z řad místní a cizí šlechty.