Vodní nádrž Skalka na řece Ohři – 4 km

Ohře pramení v Schneebergu v Německu ve nadmořské výšce 752 m, vstupuje u Chebu do Čech a po 300 km ústí u Litoměřic do Labe. Je to známá vodácká řeka, sjízdná již od Chebu, nebo z nedaleké Tršnice. Skalka je údolní nádrž na řece Ohři postavená v šedesátých letech minulého století. Zatopeno bylo údolí o rozloze 385 ha. Betonová hráz s turbínou na obvodu Chebu je vysoká 17 m a v koruně dlouhá 115 m. Hloubka přehrady je až 14 m. Okolí přehrady lemuje rekreační oblast, severní okraj si zachoval ráz skalnatého, romantického Poohří a může sloužit k pěším tůrám jako spojnice mezi Františkovými Lázněmi a Chebem přes Komorní hůrku.