Přírodní rezervace SOOS – 5 km

Národní přírodní rezervace Soos je unikátní přírodní rezervace na sever od Frant. Lázní, z větší části na území Skalné. Národní přírodní rezervace Soos byla vyhlášena v roce 1964, její rozloha činí 221 ha. Slovo „Soos“ znamená v egerlandském, tj. chebském německém nářečí „močál“. Naučná, 1,2 km dlouhá, stezka vede po dřevěných chodnících na dně vyschlého slaného jezera, ve kterém ze schránek jezerních řas rozsivek vznikla evropská rarita – tzv. křemelinový štít. Nyní je z jezera vlastně rozlehlé rašeliniště a minerální slatiniště s dozvuky vulkanické činnosti v podobě unikátních tzv. mofet – bahenních sopek, ze kterých vybublává CO2, dále zde vyvěrají minerální prameny, např. Císařský pramen. Díky pozdní vulkanické činnosti, rašelině i dalším vlivům je krajina v této rezervaci jako z jiného světa, těžko se popisuje a rozhodně stojí za vidění, protože podobnou u nás ani jinde ve střední Evropě nenajdete.