Vodní nádrž Jesenice na řece Odravě – 10 km

Údolní nádrž na řece Odravě vybudovaná v letech 1957-61 pro zajištění užitkové vody v průmyslových oblastech Sokolovska a Chomutovska a jako ochrana před povodněmi. Zemní sypaná hráz je dlouhá 792 m a vysoká 22 m. Vodní plocha měří 745 ha a hloubky je až 18 m. Přehrada je využívána k rekreaci, vodním sportům a sportovnímu rybaření.